bus auto fiets
Naar boven
Download
brochure
Blijf op
de hoogte
Menu
Download
brochure
Blijf op
de hoogte
Hogerot3
Hogerot2
Hogerot1

't Hoge Rot: bouwwerkzaamheden van start

Voor alle woningen is er gestart met de fundatiewerkzaamheden. Onder de woningen zijn zogenaamde (schroef)boorpalen aangebracht. 

Een boorpaal is een in de grond gevormde betonnen paal. Het aanbrengen van boorpalen verloopt trillingvrij en geluidsarm. Vanwege deze eigenschappen is dit paalsysteem gekozen voor de woningen. 

Na het gereedkomen van de palen starten we met de fundering van de woning. Het funderingssysteem is een prefab funderingssysteem. Dit houdt in dat het traditionele ijzervlechten en beton storten van deze balken allemaal onder optimale conditie in de fabriek gebeurt. Hierbij zijn we niet meer afhankelijk van weersinvloeden en deze manier van bouwen versnelt de bouw. Ook beperken we hiermee de overlast op de bouw voor de omwonenden. 

Op de funderingsbalken worden de prefab vloerplaten van de begane grond aangebracht. In de vloeren zijn in de fabriek voorzieningen meegenomen voor de installaties, zoals de afvoer in de keuken. De wanden worden opgebouwd uit kalkzandsteenblokken. Deze blokken zijn in de fabriek op maat gemaakt, en worden als een bouwpakket per woning aangeleverd op de bouw. 

Na het plaatsen van de wanden op de begane grond worden de verdiepingsvloeren gemonteerd. Dit zijn kanaalplaatvloeren, ofwel een prefab betonplaat met holle kanalen waarin ook leidingssleuven zijn opgenomen. In deze leidingssleuven worden onder meer de rioleringsleidingen en ventilatiekanalen aangebracht. Samen met het vol storten van de vloernaden worden ook de leidingssleuven dichtgestort, waarmee de eerste bouwlaag van de woning vorm krijgt.